در
کتابخانه
بازدید : 371551تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1] در جلسه ی سه هفته ی پیش كه درباره ی فلسفه ی صدرالمتألهین بحث كردیم یك كلیاتی درباره ی زندگی و فلسفه ی او ذكر كردیم و دوستان اظهار علاقه كردند كه درباره ی بعضی از آن مسائل لااقل یك توضیحاتی داده شود كه تا اندازه ای مشخص شود. یك مطلبی كه به ذهن خودم رسید و تذكّر هم دادند و ممكن است در ذهن بعضی از افراد هم مطرح شود، آن را در مقدمه ی عرایضم به عرض می رسانم و آن این است كه فایده ی آشنا شدن با این فلسفه چیست؟ چون درباره ی این گونه مسائل از دو نظر می توان بحث كرد:

یكی اینكه آیا این فلسفه فی حد ذاته درست است؟ دیگر اینكه به فرض كه این فلسفه صحیح باشد آیا ارزش و فایده ای هم دارد یا نه؟
مجموعه آثار شهید مطهری . ج13، ص: 272

[1] . [این سخنرانی روز دوشنبه /81354/19 در دانشكده ی ادبیات دانشگاه تهران ایراد شده است. از سخنرانی اول اثری در دست نیست؛ در این سخنرانی نیز برخی عبارات شیوایی بیان استاد را ندارد، ظاهراً از تقریرات حضار استفاده شده است. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است