در
کتابخانه
بازدید : 364036تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
چهار سؤال و جوابی كه مطرح و بررسی شد جزء هجده سؤالی است كه قطعی است میان ابوریحان و بوعلی مبادله شده است. قبلاً گفتیم كه بیشتر آن سؤالات، طبیعی یا ریاضی است و كمتر فلسفی است. اكنون به طرح یك سلسله سؤال و جواب های دیگر می پردازیم كه گفته می شود میان آن دو شخصیت رد و بدل شده است. از آنها نیز ما هشت سؤال انتخاب می كنیم كه به مسائل «عقل و معقول» مرتبط است:

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است