در
کتابخانه
بازدید : 35821تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مثل معروفی است كه ماهی ای كه هیچ وقت از آب بیرون نیامده بود و غیر آب چیزی ندیده بود، به فكر افتاد كه این آب كه این قدر از او تعریف می كنند و می گویند مایه ی حیات است، چیست و كجاست؟ چرا من او را نمی بینم؟ دنبال كسی می رفت كه آب را به او نشان بدهد تا اینكه روزی از آب بیرون افتاد و در تب و تاب قرار گرفت، آن وقت فهمید كه آب چیست و چه اثری برای او داشته و زندگی اش وابسته به او بوده.

یكی از شعرا این مثل را به نظم آورده می گوید:

به دریایی شناور ماهیی بود
كه فكرش را چو من كوتاهیی بود
نه از صیّاد تشویشی كشیده
نه رنجی از شكنج دام دیده
مجموعه آثار شهید مطهری . ج3، ص: 125
نه جان از تشنگی در اضطرابش
نه دل سوزان ز داغ آفتابش
در این اندیشه روزی گشت بی تاب
كه می گویند مردم آب، كو آب؟
كدام است آخر آن اكسیر جانبخش
كه باشد مرغ و ماهی را روانبخش؟
گر آن گوهر متاع این جهان است
چرا یا رب ز چشم من نهان است؟
جز آبش در نظر شام و سحر نه
در آب آسوده از آبش خبر نه
مگر از شكر نعمت گشت غافل
كه موج افكندش از دریا به ساحل
بر او تابید خورشید جهانتاب
فكند آتش به جانش دوری آب
زبان از تشنگی بر لب فتادش
به خاك افتاد و آب آمد به یادش
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است