در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: نشریه جمهوری اسلامی 12/2/83، ؛


بسم الله الرحمن الرحیم

بهره برداری از سرمایه های بزرگ علمی و فکری،هنری است که یک نظام حکومتی باید از آن برخوردار باشد.بی توجهی به این سرمایه ها و یا استفاده های تک بعدی از آنها،جفای بزرگی است که به انسانیت روا داشته می شود.
دانشمندان جامع نگر و ژرف اندیشی همچون شهید بزرگ آیت الله مرتضی مطهری از اصیل ترین سرمایه های فکری و علمی ایران و جهان اسلام بشمار میروند. چنین بزرگانی همواره در حیات و ممات،بویژه بعد از آنکه به شهادت می رسند،متعلق به جامعه هستند و مردم صاحبان اصلی این سرمایه های گرانبها می باشند.
حفاظت از میراث گرانسنگ چنین دانشمندان بزرگی بر عهده نظام حکومتی است کما اینکه ترویج از این میراث و شناساندن آن به مردم و در نظر گرفتن راه کارهای دقیق،عملی،کاربردی و سودمندی برای بهره برداری هرچه بیشتر از این سرمایه های عظیم فکری و علمی نیز بر عهده نظام حکومتی است.
امروز که 12 اردیبهشت و بیست و پنجمین سالروز شهادت آیت الله مرتضی مطهری است یک ارزیابی اجمالی نشان میدهد در طول 25 سال گذشته از میراث گرانبهای فکری و علمی بجای مانده از این متفکر بزرگ اسلامی بهره برداری کافی بویژه در بعضی ابعاد روشنفکری او بعمل نیامده است.آیت الله مطهری فقط یک فیلسوف نبود که برگزاری اجلاس حکمت مطهر بتواند از عهده معرفی او برآید.او فقط یک متکلم نبود که با چاپ کتابهای معارف او بتوان حق او را ادا کرد.او فقط یک مدرس زبردست دانشگاه و حوزه نبود که با نامگذاری روز شهادت او به روز معلم بتوان از زیر بار دین او خارج شد.او فقط یک فقیه روشن ضمیر که با به روز کردن احکام فقهی اسلام،جوامع دور افتاده از التزام عملی به احکام دینی را به اردوگاه دین آورد نبود که با چند مقاله و چند همایش تحسین برانگیز بتوان سپاس او را گفت.او فقط یک تئوری پرداز دین مدار که با صلابت و غیرتی کم نظیر به مصاف التقاط و نفاق و غرب گرائی و شرق گرائی میرفت و پرده تزویر از چهره آنها کنار میزد نبود که با استناد به استدلالهای متین او برای پس مانده های تفکرات منحط التقاطی و منافقانه و ماتریالیسم دیالکتیک شرقی و سوسیال دموکراسی زائیده از آن و ماتریالیسم سرمایه خدائی غربی و اومانیسم و لیبرال دموکراسی برآمده از آن بتوان از او قدردانی کرد.شهید مطهری اینهمه بود و در همان حال یک متفکر روشنفکر بود که لحظه ای از مبارزه علیه تحجر غفلت نمی کرد و رویدادهای تاریخی متکی بر مبانی دین را در اوج روشن بینی با مقتضیات زمان منطبق میکرد و نیازهای روز جامعه را با صریح ترین بیان و شیواترین استدلال ها از کرسی خطابه و منبر وعظ همچون آب حیات به جانهای مشتاق و تشنه حقایق میریخت.
از شهید مطهری با این گسترگی اندیشه و عزم و عمل،باید برای مبارزه با تحجری که امروز با نقاب دین و توسط لایه های قشری و سطحی نگر و با اهداف سوداگرانه در حال خالی کردن جامعه از محتوای واقعی دینی است استفاده کرد.خلاصه کردن دین و پیشوایان معصوم در خواب و خیال و نقل قول های بی پایه، میدان دار ساختن منبرهای کم سواد و مداحان بی سواد،محور قرار دادن افکار متحجرانه و مشغول ساختن جوانان به اشعار بی محتوا و مطالب انحرافی در عزاداری ها و جشن های مذهبی و رسمیت بخشیدن به حرکات جلف به بهانه شادی کردن در مولودخوانی ها،خطرهائی هستند که بطور جدی جامعه علوی و حسینی ما را تهدید و از حماسه و شعور خالی می کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری به هشدارهای شهید مطهری در همین زمینه ها نیازمندیم.اکنون وقت آنست که این پوچی ها و حرکات جلف و مضامین بی محتوا،جای خود را به مضامین حماسی که تفسیرکننده وقایع مهمی همچون اشغال دردآور عراق و افغانستان توسط آمریکا و انگلیس و اشغال فلسطین مظلوم توسط صهیونیست ها باشد بدهند و بوش و بلر و شارون را یزید و ابن زیاد و شمر زمانه معرفی کنند،درست همان چیزی که شهید مطهری در خطابه های خود،دردمندانه فریاد میکرد و کاملا بجا و به حق میگفت امروز آنچه قلب رسول الله را به درد میآورد بی تفاوتی مسلمانان در برابر ظلمی است که بر مردم فلسطین میرود قطعا اگر شهید مطهری امروز در میان ما حضور داشت،ما را بخاطر سرگرم شدن به خرافات و مطالب سست متکی بر خواب و خیال و افکار متحجرانه به نام عزاداری و جشن های مذهبی و غفلت از وارد کردن مصائب روز مسلمانان به اشعار و نوحه های دینی،بشدت سرزنش میکرد و فریاد بر میآورد که این تذهبون! و قطعا به ما هشدار میداد که مشغول شدن مسلمانان به اختلافات فرقه ای و طعن و لعن همدیگر آنهم با توسل به مضامین سخیف،از نتایج همین غفلت بزرگ و نابخشودنی است.
در این میان مردم بی تقصیرند.مردم تشنه دریافت حقایق هستند و از عناصر سوداگری که از دین سوء استفاده می کنند نیز بشدت بیزارند،اما برای حل این مشکل،کاری از دست مردم ساخته نیست.این نظام حکومتی است که باید راه را برای تطبیق نوآوریهای شهید مطهری با مسائل روز مسلمانان هموار کند و دکان های بی متاع اما فریبکارانه سوداگران متحجر و منحرف را ببندد.امروز،حرکت کردن نظام جمهوری اسلامی در این چارچوب،بهترین سپاس نسبت به شهید مطهری و بهترین اقدام برای بهره برداری از سرمایه عظیم فکری و علمی به میراث رسیده از اوست.


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است