در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد

منابع مقاله: ماهنامه زمانه، شماره 31 ، شیرودی، مرتضی ؛


  • گاه ارزش مبارزه فکری در سایه رویدادهای پرشتاب و چشمگیر جامعه کمرنگ می شود و برخی گمان می کنند کسانی که اهل قدم هستند بر اهل قلم برتری دارند؛ حال آنکه براساس حدیث گرانقدر «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» باید بگوییم: تا قلمها به درستی کار نکنند، قدمها نیز باثبات و راست نخواهند بود؛ چراکه حتی قیام خونین سیدالشهداء(ع) و حماسه خونین کربلا قبل و بعد از خود شاهد مبارزه فکری و فرهنگی حضرت امام حسین(ع) و حضرت زینب کبری(س) بوده است.

البته مطهری تنها مرد قلم نبود بلکه با کشیدن مرارت بازداشت، زندان و هجرت و نیز در همراهی با جوانان پرشور انقلاب، بْعد مبارزاتی خویش را به خوبی متبلور ساخت، اما باید دانست که همه آن مبارزات و مجاهدتهای سیاسی و اجتماعی و جنگها و شهادتهای ایثارگرانه مبارزان، به صلابت و اتقان فکر و قلم اندیشمندانی چون خود او متکی بود و بدون آن پشتوانه های فکری اساسا دلها برای مبارزه قرص و محکم نمی شد. ازهمین رو بود که نیروهای فکری انقلاب مانند مطهری، بهشتی و دستغیب در زمره اولین اهداف تروریستی استکبار قرار گرفتند تا پشتوانه های فکری انقلاب از ریشه محروم گردد. به قول همرزم شهید مطهری، او بااینکه شخصیتی هیجانی و غوغاآفرین نبود اما در جایگاه اولین شهید از نسل رهبران انقلاب نشست و این، درواقع از اهمیت، جایگاه و نقش او در حرکت انقلاب اسلامی ایران حکایت دارد.
اغلب تصور می شود که یک مبارز انقلابی باید بارها علیه رژیم وقت عملا اقدام مسلحانه انجام داده و یا سالها در تبعید و زندان به سر برده باشد. درحقیقت ازاین رو است که برخی شهید مطهری را فردی غیرمبارز و غیرانقلابی قلمداد کرده و بر سوابق مبارزاتی ایشان اشکال وارد نموده اند. صرف نظرازاین که چنین تصور و انتظاری چندان درخور نیست چراکه بسا مبارزه فکری از مبارزه فیزیکی سخت تر است درواقع چنین ایرادی اصلا بر شهید مطهری وارد نیست. به قول آیت الله مشکینی[1]، برخی افراد از همان آغاز شروع یک حرکت، سکه به نامشان می خورد و مدام از سوی نیروهای امنیتی رژیم دستگیر می شوند، اما برخی از مبارزان نیز گاهاً از چنین پیامدهایی برحسب اتفاق و یا به خاطر رعایت موارد احتیاطی برکنار و در امان می مانند. بااین وجود، در سوابق مبارزاتی شهید مطهری به مواردی برمی خوریم که ایشان حتی مدتی را در زندان به سر برده و بارها تحت پیگرد قرار گرفته اند. در یک حرکت مبارزاتی، همچون هر حرکت دیگری، علاوه برآن که عده ای از افراد باید جنبه های عملیاتی فعالیتها را با حضور و تلاش فیزیکی خود پیش ببرند، در کنار آن نقش مهم و عمده را کسانی برعهده دارند که هدایت و تئوری پردازی فعالیتها و تدوین خط مشی های حرکت کلی را برعهده دارند؛ کماآنکه نیروهای امنیتی نیز بیشترین نقطه حساسیت خود را بر کنترل این افراد متمرکز می کنند. شهید مطهری درواقع بیش ازهرچیز تلاش خود را به تحکیم زیرساختهای ایدئولوژیک انقلاب معطوف کرده بود؛ اما بااین حال در موارد بسیاری حتی شخصا به فعالیتهای مبارزاتی عملی از قبیل ایراد سخنرانیهای مهیج و کوبنده، توزیع اعلامیه ها و رسائل حضرت امام، تلاش برای تماس با حضرت امام در خارج از کشور و انتقال دستورات و نظرات ایشان به انقلابیون و مبارزان، اقدام به تحصن و.. . اقدام می ورزید که همگی موید نقش فعال ایشان به عنوان یک مبارز عملیاتی می باشد.
پیش ازاین، آیت الله مشکینی نیز به ایراد مذکور ، جواب داده و نقش مبارزاتی شهید مطهری را تبیین نموده اند. علاوه بر ایشان، آیت الله واعظ زاده خراسانی نیز موضع و سهم استاد شهید در انقلاب اسلامی را در سه محور مبارزه با رژیم، مبارزه با طرفداران اسلام تحریف شده و مبارزه با همرزمان خام تبیین و تشریح نموده اند. ایشان برجسته ترین نقش استاد مطهری را در طراحی ایدئولوژی اسلامی می دانند که درکنار «چند دانشمند معدود برای رهایی ملت ایران ایدئولوژی اسلامی را مطرح کرد و سالیان دراز با بیان و قلم خود آن را پرورانید و طراحی کرد و رواج داد و همزمان ابعاد سیاسی و اجتماعی آن ایدئولوژی را به میان مؤمنان کشانید. مسلما این امر، رکن اساسی و عمود استوار و شریان حیاتی انقلاب است و بیش از هر عامل دیگر، در انقلاب اسلامی ایران و تداوم و به ثمررسیدن آن تاثیر داشته و دارد. ناگفته پیداست که در متن این ایدئولوژی، مساله رهبری خوابیده است که آن موضوع را هم مطهری و دوستان روحانیش و به تبع آنان، دیگران با تکیه بر رهبری قاطع و آگاه امام خمینی به بهترین وجه مطرح کردند... استاد مطهری در مصاحبه های رادیو تلویزیونی خود دراین باره به تفصیل بحث کرد. نکته مهم آن است که پس از صدر اسلام، این اولین بار است که اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، مبنای حکومت قرار می گیرد و طراحان آن، دست به ابتکاری عظیم زده اند و آن عبارت است از هماهنگ ساختن اسلام با تحولات سیاسی جهان و مطرح ساختن آن به عنوان مکتبی مستقل در ردیف سایر رژیمها و مکتبهای سیاسی و اجتماعی.»[2]
نکته دومی که آیت الله واعظ زاده در راستای تشریح فعالیتهای مبارزاتی شهید مطهری برمی شمارند، سازمان دادن به مجامع روشنفکری است. گرچه پیش از مطهری نیز در میان روشنفکران بحث تشکیل مجامع اسلامی مطرح بود و حتی خود ایشان در تاسیس، سازمان دادن و هماهنگ کردن آنها نقش داشت «اما نقش وی در جهت دادن به این مجامع به سمت اسلام راستین انقلابی و هدایت آنها در کانال واقعی و صراط مستقیم و جلوگیری از انحرافات و برداشتهای غلط و غرب گرایی و شرق گرایی، عمده و اساسی بود.»[3]
نقش برجسته دیگری که مطهری به ایفای آن پرداخته است، سازمان دادن به روحانیت مبارز می باشد.
.......................................................................................... ص 83 ..........................................................................................
  • علیرغم سوابق مبارزاتی روحانیون و به ویژه طلبه های جوان در دهه های اخیر هیچ کدام فعالیتهای خود را به صورت سازمانی هدایت شده و در قالب شبکه وسیع هماهنگ ساز در سراسر کشور و حوزه های علمیه سامان نداده بودند. برای اولین بار پس از قیام امام خمینی(ره) بود که چنین سازمانی تدریجا پدید آمد و هسته مرکزی آن در قم و تهران شکل گرفت و استاد مطهری یکی از مغزهای متفکر و سازمان دهنده این تشکیلات بود. از جمله دیگر خدمات ارزنده شهید مطهری به انقلاب، از تلاش ایشان در راستای ایجاد پیوند و رابطه میان روشنفکران مسلمان و روحانیت مبارز می توان یاد کرد. ازآنجاکه ایشان در میان هر دو گروه مزبور جایگاه والایی داشت، بیش از دیگران توانست این دو قطب را که به تبع سیاستهای استعماری همواره از هم به دور مانده بودند، آشتی دهد؛ به گونه ای که زبان یکدیگر را بفهمند و به تعبیر حضرت رسول (ص) «اصلاح ذات البین» شود. این عملِ ایشان به طورخاصی تاثیر بسزایی بر جای گذاشت.

چنان که از توضیحات مبتنی بر نوشته های آیت الله واعظ خراسانی برمی آید، نقش استاد مطهری در روند شکل گیری، تقویت و تداوم انقلاب اسلامی حتی بسیار فراتر از آن چیزی جلوه می کند که چه بسا در آغاز انتظار می رود؛ چنان که اگر بگوییم ایشان نه تنها مبارز به معنای واقعی کلمه بوده اند، بلکه خود زمینه ساز فعالیتهای مبارزاتی شده اند.
محمدتقی مطهری برادر استاد مطهری درخصوص فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی ایشان به مواردی اشاره می کند که ازجمله ، یک بار استاد از سوی ساواک در جریان ترور منصور تحت تعقیب و اتهام قرار می گیرد اما ازآنجاکه بازپرس پرونده حکمت یزدی از شاگردان خود استاد در قم بوده و «مکاسب» را نزد ایشان گذرانده بوده است، برای آن که حق استادی را ادا کرده باشد، ترتیباتی می دهد که شهید مطهری از این ماجرا درواقع جان سالم به در می برد و تعقیب ایشان عملا کان لم یکن می شود.[4] همسر شهید مطهری نیز خاطراتی را دال بر تعقیب ایشان از سوی ساواک برمی شمارد و ازجمله آن که شبی افراد ساواک از همان دم در استاد را با خود می برند و وقتی وی تقاضای لباس می کند، همسر ایشان متوجه می شود که در جیب قبای شهید مطهری اعلامیه ها و مدارکی وجود دارد و لذا فورا لباس مذکور را تعویض می کند. اما علیرغم این، شهید مطهری به مدت دو ماه در زندان باقی ماند. [5]
همین طور، هادی جوان خواهرزاده شهید مطهری موردی را ذکر می کند که استاد چند بسته از رساله های
.......................................................................................... ص 84 ..........................................................................................
  • حضرت امام(ره) را زیر لایه ای از کتاب «خاطرات زندگی من» نوشته محمدعلی کلی جاسازی کرده و آنها را به مشهد منتقل می کند.[6]

به نظر می رسد آنچه هاشمی رفسنجانی درباره شهید مطهری گفته اند، تاحدزیادی ادعای این مقاله مبنی بر همه جانبه بودن و از جمله فعال بودن نقش مبارزاتی شهید مطهری را به اثبات می رساند. وی می گوید: «وجود شخصیتهای اسلامی مورد اعتماد مردم در بسیاری از نقاط کشور از عوامل مهم و موثر در پیشرفت انقلاب اسلامی بود. این چهره های محبوب و متعهد و صاحب نظر و مخلص برای جلب اعتماد و ایمان مردم به انقلاب، نقش عمده ای ایفا کردند. شهید مطهری هنگام شروع مبارزه، از این نظر نقش و اثر ممتازی داشت. امام خمینی، رهبر مبارزه، سخت به ایشان اعتماد داشتند. به تعبیر خود امام، ایشان ثمره عمر امام بودند و به همین جهت مسئولیتهای عمده ای را به ایشان محول می کردند. روحانیت و مراجع دیگر هم با اعتماد کاملی که به صلاحیت علمی و عملی ایشان داشتند از مسئولیت پذیری استاد مطهری راضی و خشنود بودند. قشر تحصیل کرده و دانشگاهیان مبارز هم در وجود مرحوم مطهری، اسلام شناسی متعهد و قابل اعتماد می دیدند. توده مردم آشنا با ایشان و مخصوصا بازاریان مسلمان که می توانستند سهم شایان توجهی در پیشبرد انقلاب داشته باشند، ایشان را از هر جهت شایسته و لایق می دانستند. من که در مراحل اول در حدود یک مرید با شهید مطهری رابطه داشتم و از سال 36[13] تا 41[13] در حد مشورت و همکاری مطبوعاتی و تبلیغاتی با ایشان نزدیک شده بودم، از زمان شروع انقلاب به خاطر مسئولیتهایی که در جریان نهضت پذیرفته بودم و در ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای قم و تهران نقش داشتم، به اقتضای ضرورت با ایشان خیلی نزدیک شده بودم و می توان گفت همرزم و همسنگر بودیم. به همین جهت، حق اظهارنظر درباره نقش ایشان در انقلاب را دارم، و نظر این است که در مراحل اول نهضت اسلامی ایران، آقای مطهری نقش عظیمی ایفا می کرد و سهم بزرگی در گرفتن و توسعه انقلاب داشت. ایشان به خاطر مقبولیتی که در میان چهره های مختلف در تهران و قم داشت، نقطه اتصال و ارتباط این گروهها و واسطه انتقال تجربیات و نظرات گروهها و افراد ورزیده و باسابقه در مبارزه و سیاست با توده مسلمان و جامعه روحانیت و مهم تر از همه، یکی از وسایل معتبر ارتباط مقام معظم رهبری با مردم تهران و مردم با رهبر بود. حضور آقای مطهری در این مقطع به عنوان یکی از چهره های بسیار معتبر با سه جنبه مشخص قابل توجه است. ایشان مثل یک تیر سه شعبه از سه جهت بر قلب دشمن می زد. [وی] از بازار، دانشگاه و حوزه نیرو می گرفت و با انتقال قدرت از امام به این سه مرکز مردمی، نقطه ارتباط بسیار ارزنده و کارآمد و حلال بسیاری از مشکلات انقلاب جوان ما بود.»[7]
علیرغم آنچه گفته شد، به نظر می رسد گستره تاثیر شهید مطهری بر پیدایش انقلاب اسلامی حتی بسیار فراتر و گسترده تر از این میزان بوده است و لذا این مقاله درصدد است با تکیه بر نقل مستقیم خاطرات همرزمان آن شهید در چند محور عمده تاثیر ایشان بر وقوع انقلاب اسلامی را هرچه کاملتر نشان دهد. لازم به ذکر است که در ادامه مقاله، خاطرات مورد استناد، تفکیک موضوعی شده و در زیرعنوانهای مربوطه با ذکر نام گوینده در میان دو کروشه [ ] نقل گردیده اند.
الف مطهری و رهبری نهضت امام خمینی(ره)
1 اطاعت از رهبری:
[آیت الله طاهری خرم آبادی:] «نکته ای که می خواهم یادآوری کنم این است که اگرچه دارالتبلیغ کارش را بعد از تبعید امام شروع کرد، اما آن رونقی که باید می گرفت، پیدا نکرد و آخرش هم به جایی نرسید. چون مهر تایید امام به مساله دارالتبلیغ زده نشد و از این موسسه این مطلب انتزاع می شد که یک حرکتی است در مقابل امام و نهضت امام، مخصوصا این که مقدمات آن مصادف بود با مخالفت امام و همان زمانی که امام تبعید شدند اینها یک سری مسائل را تداعی می کرد که اینجا یک مرکزی است در برابر نهضت و در برابر امام. درهرحال یک جوی نسبت به دارالتبلیغ پیدا شده بود که هرکس می خواست به آنجا برود انگشت نما می شد. می گفتند این شخص دارالتبلیغی است، یک نوع سرافکندگی برای او در پی داشت. چند سال بعد که به مرحوم استاد مطهری اصرار کرده بودند که یک درس در آنجا برقرار کند، ایشان با امام مشورت کرد و از امام اجازه گرفت و پس از کسب اجازه از امام بود که به آنجا رفت والا همین طوری خودش برای تدریس به دارالتبلیغ نرفت؛ یعنی بااینکه مساله، آن شدت و حدت خودش را از دست داده بود و جنبه عادی پیدا کرده بود و یک موسسه ای شده بود برای تربیت مبلغ، ولی باز شهیدمطهری در برابر اصرار آنها به تنهایی تصمیم نگرفته بود و از طریق نامه یا پیام با امام مشورت کرده بود. امام هم فرموده بود که رفتن شما مانعی ندارد و اجازه داده بودند.»[8]
2 مرید خالص رهبری نهضت:
[علی اکبر محتشمی:] «بسیاری از افرادی که در رابطه با مسایل ایران، عراق و یا جهان اسلام می خواستند با امام ملاقات و گفت وگو کنند و از دیدار ایشان در نجف اشرف واهمه و هراس داشتند چون شایع بود که منزل امام و رفت وآمدهای افراد در آن جا تحت مراقبت و کنترل عوامل سفارت ایران و رژیم بعث عراق قراردارد با استفاده از ازدحام و شلوغی کربلا و سهل الوصول بودن ملاقات با ایشان، ترجیح می دادند در کربلا با امام دیدار و گفت وگو داشته باشند. مثلا اولین ملاقات و گفت وگوی آیت الله شهید مطهری(ره) با معظم له در کربلا بود. البته مرحوم مطهری در نجف اشرف مکررا با امام به گفت وگو نشست و حتی جلوس و دیدوبازدید خود را با موافقت حضرت امام در بیرونی ایشان گذاشت، مساله ای که صرفا در مورد شهید مطهری اتفاق افتاد و نشان دهنده عمق علاقمندی و احترامی بود که امام نسبت به مرحوم مطهری ابراز می داشتند.»[9]
3 مورد اعتماد امام:
[هاشمی رفسنجانی:] «در آن روزها که امام امت در پاریس اقامت داشتند، استاد شهید آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس دستور رهبر عظیم الشان انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری و شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و اینجانب [هاشمی رفسنجانی] را به عنوان هسته اولی شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیرروحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترکیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل شورا، تاآنجاکه حافظه یاری می کند و با استمداد از حافظه دیگران چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب، آقایان سیدمحمود طالقانی، سیدعلی خامنه ای، مهدوی کنی، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مهندس کتیرائی. سرلشگر قرنی (شهید) و سرتیپ مسعودی به اتفاق آراء به عضویت انتخاب شدند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، آقایان بازرگان و سحابی و کتیرائی و حاج سیدجوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها آقایان دکتر حبیبی، مهندس سحابی، دکتر شیبانی، بنی صدر و قطب زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد پس از شهادت استاد مطهری آقایان مهندس میرحسین موسوی، احمد جلالی و دکتر پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به کار اجرایی رفت.»[10]
4 طرف مشورت امام:
[آیت الله طاهری خرم آبادی:] «نکته ای را که باید در اینجا توضیح بدهم، این مطلب است که در جریان نهضت، پیشنهادهای فراوانی از سوی افراد به حضرت امام ارائه می شد. امام این پیشنهادها را تجزیه و تحلیل کرده و درنهایت تصمیم می گرفتند که به آن پیشنهاد عمل کنند یا خیر. پیشنهاد با مشورت تفاوت دارد، اگرچه ممکن است در همان پیشنهاد هم یک نوع مشاوره و تبادل نظری وجود داشته باشد. تاسیس و تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی را برای حراست از نظام نوپای اسلامی، مرحوم شهید مطهری به امام پیشنهاد کرد. نماز جمعه را آقای مطهری پیشنهاد کرد.»[11]
5 مشاور عالی در امر مبارزه:
[شهید محلاتی:] «در این زمان به نام جامعه روحانیت مبارز اعلامیه نمی دادیم. بنابراین، هشت منطقه تشکیل دادیم و از هر منطقه ای روحانیت مبارز همان منطقه دور هم جمع می شدند. هفته ای یک روز و هرکدام اینها یک نماینده ای داشتند در شورای مرکزی. یک شورای مرکزی داشتیم، در این شورای مرکزی دو نفر از هر منطقه می آمدند، یکی عضو اصلی و یکی عضو علی البدل که شانزده نفر می شدیم. دو سه نفر هم به عنوان مشاور عالی دعوت کرده بودیم، که مرحوم شهید مطهری مشاور عالی بود، ظاهرا مرحوم بهشتی هم مشاور عالی بود، آقای هاشمی هم هروقت آزاد بود ایشان هم می آمد به عنوان مشاور، جلسات هم توی خانه ها تشکیل می شد و مسائل روز مورد بحث و گفت وگو قرار می گرفت.»[12]
6 رابط میان امام و ایران:
[علی اکبر محتشمی:] «از گروههای مارکسیستی هم شخصی به نام حسن ماسالی به نجف آمد و در ملاقات با حضرت امام، نظرات مارکسیستی را مطرح کرد. کسی دیگر به نام حسین ریاحی و فردی به نام صابری از عناصر فعال گروههای کمونیستی و از مجریان برنامه رادیوی فارسی زبان بغداد، به نجف آمدند و نظراتشان را برای حضرت امام گفتند. از علما و شخصیتهای اسلامی و انقلابی که در نجف به خدمت حضرت امام رسید، جز مرحوم آیت الله سیدمحمدصادق لواسانی که دوسه بار به نجف مشرف شد، می توان از مرحوم آیت الله شهید بهشتی، آقای امام موسی صدر، شیخ علی تهرانی، آقای جنتی، آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم آیت الله شهید مطهری و آقای طاهری خرم آبادی نام برد. شخصیتهای دیگری هم بودند که در طول ده یازده سال به نجف مشرف شدند و درباره مسایل مختلف سیاسی، داخلی و خارجی با حضرت امام صحبت کردند و از ایشان رهنمود گرفتند. آن چیزی که حایز اهمیت است این است که اگرچه این آقایان همگی در داخل و متن جریانهای سیاسی کشور بودند و در آن حضور داشتند، چه داخل زندانها یا بیرون از زندانها و حضرت امام در نجف اشرف بود، از دور مسایل ایران را پیگیری می کردند، همه به اتفاق به این عقیده رسیده بودند که نظرات حضرت امام
.......................................................................................... ص 85 ..........................................................................................
  • درباره مسایل ایران از تمام آنان صائبتر است.»[13]

7 حلقه واسط میان امام و انقلابیون:
[موحدی ساوجی:] «از آن زمان به بعد همواره ارتباط بین امام و حوزه علمیه قم و مدرسین و علما و روحانیون مبارز انقلابی، بیشتر شد. در تهران آیت الله مطهری و چند نفر با امام مع الواسطه در ارتباط بودند و آنها بودند که پیغامها را به کل افراد انقلابی در سطح تهران می رساندند. پیامها معمولا در قم گرفته می شد. اما یک سالی را که در ترکیه بودند ارتباطی با خارج نداشتند، اما در زمانی که در عراق بودند تا پیروزی انقلاب ولو با واسطه ارتباط برقرار می کردند. افراد می رفتند پیامها را شفاهی از امام می گرفتند و می آمدند و عمل می کردند و یا به وسیله مکاتبه و یا نامه ارتباط انجام می شد، اما درواقع این ارتباط وجود داشت. بلاتشبیه بگویم دوران تبعید امام از ترکیه به عراق، تا سال57[13] و بازگشت امام به ایران، تقریبا مثل غیبت صغرای ولی عصر (روحی له الفدا) بود که ملت ایران در میان خودشان امام را نداشتند، اما کسانی که نایب امام بودند، وکیل و رابط بین امام و مردم بودند، هرچندکه این وکالت و نیابت نبود، اما مردم می دانستند و می شناختند که اینها افراد مورد اعتماد امام هستند و ازاین طریق رهنمودها و پیامها را می گرفتند و عمل می کردند.»[14]
ب مطهری و تشکلهای انقلابی و مبارزاتی
1 نظارت بر کار تشکیلاتی:
[آیت الله محمد یزدی:] «برخی از طلاب و جوانانی که از دوستان دوران مبارزه ما هستند، درحال حاضرهم ارتباط خود را با انقلاب و نظام قطع نکرده اند، تعدادی از آنها در مجمع نمایندگان طلاب مشغول فعالیت هستند. یک بارهم به خاطر دارم که جمعی را در مدرسه فیضیه راجع به مسائل مربوط به مجلس شورای اسلامی، تشکیل دادیم. در این برنامه که هر هفته جمعه ترتیب می یافت، عده ای از همان دوستان قدیمی دوران مبارزه، به طورمرتب شرکت می کردند. محور اصلی همه تشکلها در تهران مستقر بودند و زیر نظر بزرگانی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی اداره می شد که درحال حاضر بازماندگان آنها جامعه روحانیت مبارز را عهده دار هستند. در مقابل روحانیون مبارز و انقلابی ما، آخوندهایی بودند که چوب لای چرخ انقلاب می گذاشتند و درصدد کارشکنی بودند. رژیم هم به این امر وقوف داشت، بنابراین روحانیون مجاهد را به نقاطی تبعید می کرد که در آنجا آخوندهای موافق رژیم یا مخالف امام، یافت شوند و وجود چنین افرادی در یک محل، بزرگترین مانع بر سر راه هواداران انقلاب بود.»[15]
2 انسجام دهنده به مبارزه:
[موحدی ساوجی:] «امام پیامی به من دادند که برای آیت الله مطهری برسانم. این پیام در دو محور بود: مطلب اول در ارتباط با تشکل و انسجام هرچه منظم تر جامعه روحانیت مبارز در تهران و شهرستانها بود که ارتباط اینها با هم نزدیکتر و فشرده تر شود و مطلب دوم در ارتباط با آگاه کردن مردم و توجه دادن آنها به این نهضت که یک نهضت اسلامی است و همواره روحانیت باید در صحنه باشد و روحانیت مبارز جریانها و گروههای دیگر را جلو نیندازد و خود روحانیت نهضت و انقلاب را رهبری کند. علت این که امام این پیام را به آیت الله مطهری فرستاد، این بود که بدون تردید ایشان یکی از کسانی بود که در ارتباط با جامعه تهران محوریت داشت. اگر چنانچه هسته های اصلی جامعه روحانیت مبارز را پنج یا ده نفر در نظر بگیریم، شهید مطهری از افراد شاخص جامعه روحانیت بود. البته افراد دیگری نظیر شهید بهشتی و... و کسان دیگری نیز بودند. اما عنایتی که امام به شهید مطهری داشت، به نظرم بیش از دیگران بود. امام شهید مطهری را از لحاظ بینش اسلامی و قاطعیت او در رابطه با مواضع اصولی و اسلامی و مکتبی خوب می دانست.»[16]
3 حلقه واسط انقلابیون:
[هاشمی رفسنجانی:] «تصور ما این بود که هم با انتشار مقالات متنوع این نشریه (مکتب تشیع) که در آن همه ابعاد عبادی و سیاسی و اجتماعی اسلام مطرح بود، افکار مردم را آماده می کنیم و هم شبکه ای را در اختیار داریم که به هنگام نیاز می توانیم از آن بهره برداری کنیم. شبکه ای تنظیم شد علاوه بر شبکه طبیعی حسینیه ها، مسجدها و هیاتهای مذهبی که دفتری در قم داشت و در آن اسامی نمایندگیها و همه کسانی که با ما رابطه مالی داشتند، ثبت می شد؛ بدون آن که دستگاه ظنین شود و با حساسیت سیاسی ما را تعقیب کند. ما از همین وسیله برای طرح مساله فلسطین که می رفت به فراموشی سپرده شود، استفاده کردیم، ضمن آن که ازاین طریق ارتباطمان با بیرون (فراسوی مرزها) ایجاد و تقویت شد. در داخل هم روابط خوبی با مذهبیهای جبهه ملی، آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و... پیدا کردیم. در این زمینه آیت الله شهید آقای مطهری نقش بسیار موثری داشتند.»[17]
4 پیوند دهنده حوزه و دانشگاه:
[علی اکبر محتشمی:] «مرحوم مظفر... دانشکده منتدی النشر را راه انداخت و طلبه هایی که مقداری درس می خواندند و بنیه علمی حوزوی ایشان قوی می شد می رفتند امتحاناتی می دادند و وارد این دانشکده می شدند، آنها پس از طی مراحلی لیسانس و دکترا می گرفتند. وائلی که از سخنگویان و سخنورهای قوی عربی است فارغ التحصیل همان منتدی النشر و سپس کلیة الفقه (دانشکده حقوق) است بیشتر طلبه های لبنانی در آن جا شرکت می کردند. همچنین اکثر خطبای بزرگ عراق از آن جا فارغ التحصیل شده اند. طبیعی بود که یک طیف روشنفکر نجفی در آنجا شکل گرفت ولو که خود حوزه در تحجر فکری بود و اینها را قبول نداشت ولی اینها بالاخره با یکدیگر اخت شده بودند مثل رابطه حوزه قم با آنانی که می رفتند در دانشکده الهیات و در معقول و منقول شرکت می کردند. مرحوم مطهری در حوزه قم چه جوری بودند؟ نه حوزه متحجر او را قبول داشت و نه او حوزه و آخوند متحجر را، بعد از انقلاب به ناگریز اینان واقعیات را پذیرفتند و جوش خوردند وگرنه قبل از انقلاب نمی توانستند وحدت حوزه و دانشگاه را بپذیرند.»[18]
5 رهبری تحصن در دانشگاه:
[آیت الله طاهری خرم آبادی:] «آقای مطهری در تحصن دانشگاه نیز نقش اساسی داشتند. یادم می آید شبی که در مدرسه رفاه جمع شده بودیم که چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم[که] پیشنهاد یک تحصن مطرح
.......................................................................................... ص 86 ..........................................................................................
  • شد. دکتر بهشتی، آقای مطهری، آقای خامنه ای و خیلیهای دیگر بودند. قرار شد فردا در دو نقطه شهر اجتماع شود، یکی در بهشت زهرا و دیگری در میدان آزادی. احتمال می رفت که امام بیایند و به بهشت زهرا بروند. ازطرف دیگر احتمال می رفت که مردم از میدان آزادی به طرف فرودگاه حرکت کنند... بعضی از دوستان اعتقاد داشتند تحصن (باید) در مسجد امام فعلی (مسجد شاه سابق) کنار بازار باشد. اما آقای مطهری گفتند که تحصن در دانشگاه باشد و بالاخره هم همان شد... آقای مطهری از در جلوی مسجد وارد شدند و گفتند: ما آمده ایم تحصن کنیم تا امام بیایند و تا وقتی که امام نیایند، ما نمی رویم. این طور شد که مردم هم ریختند. آن تحصن، در آمدن امام خیلی مهم بود. حکومت ناچار شد که راه را باز کند و دو روز بعد، امام تشریف آوردند. وقتی هم که امام تشریف آوردند، آقای مطهری با اتومبیل رفتند به فرودگاه و تا بهشت زهرا در کنار امام بودند. در طول اقامت امام در مدرسه رفاه تا زمان رفتن ایشان به قم نیز در کنار ایشان نقش موثری داشتند.»[19]

ج مطهری و مبارزان در راه خدا
1 از ارکان مبارزه:
[آیت الله خامنه ای:] «مرحوم شهید مطهری بدون شک یکی از ارکان مبارزه در هنگام اوجگیری آن در تهران بود و نیز یکی از دو سه نفر افرادی که امام نهایت اطمینان و اعتماد را در اداره قضایای ایران و تهران که مرکز همه مسائل بود به ایشان داشتند. هنگامی که من از تبعید برگشتم، آمدم به تهران و بعد به مشهد رفتم. باز بعد از مدت کوتاهی به تهران آمدم و با ایشان در ارتباط بودم تااینکه در هفته های آخر قبل از پیروزی انقلاب که شورای انقلاب تشکیل شده بود، ایشان پیغام داد که من فورا به تهران بیایم. در آن موقع به مناسبت ماه محرم رفته بودم مشهد و اقامتم در آنجا دو سه هفته ای طول کشیده بود. ایشان پیغام داد که با من کاری دارد. باز دو سه روز دیگر تاخیر شد، مجددا ایشان پیغام داد و موکدا خواست من بیایم. به تهران آمدم. به من اطلاع داد که امام دستور فرموده اند بنده هم جزو شورای انقلاب باشم... مرحوم شهید مطهری بینش عمیقی داشت، یعنی عمق طبیعی و فکری ایشان در میدان سیاست هم آشکار می شد. همین عمق و امانت شهید مطهری بود که باعث می شد امام به ایشان در معرفی و شناسایی افراد، بیش ازهمه اطمینان کنند. تعدادی از اشخاصی که امام آنها را در شورای انقلاب یا بعضی از مسئولیتهای دیگر گماشتند، با معرفی آقای مطهری و به خاطر اطمینانی بود که امام به آقای مطهری داشتند و انصافا هم به حق بود.»[20]
2 مشوق مبارزان:
[هاشمی رفسنجانی:] «در دو مورد، آقای مطهری بر سر مسائل عقیدتی به من تبریک گفت: یکی به خاطر همین نقدی که به کتاب فلسفه تاریخ دکتر پیمان نوشته بودم؛ که پس از آزادی از زندان به من گفتند: “وقتی دیدم شما این اشکالات آن کتاب را مطرح کردید، خیلی خوشحال شدم. چون فکر می کردم که بینش روشنفکری و مادی حاکم بر زندان هرکسی را تحت تاثیر قرار می دهد.” دوم، پس از دریافت خبر بحث ما با بهرام آرام بود، که در خاطرات گذشته به آن اشاره کردم. در آستانه سفر به خارج از کشور، وقتی بحث طولانی شد، او که با بی ادبی و با ژست قهرمانی خاصی نشسته بود و حرف می زد گفت: “ما مگر با شاه مبارزه نمی کنیم؟” من گفتم: “بله.” گفت: “شما هم با شاه مبارزه می کنید؟” گفتم: “بله.” گفت: “پس ما یک نقطه مشترک داریم. به خاطر آن، نباید کمک به ما را قطع کنید.” در اینجا من گفتم: “ما با شاه مبارزه می کنیم تا خدا را جایگزین کنیم. شما می خواهید استالین را به جای شاه بنشانید. ما به مبارزه ای که نتیجه آن نشستن استالین به جای شاه باشد، کمک نمی کنیم.” این برخورد صریح با یک فرد مسلح خشن، در شرایطی که در تصفیه عقیدتی چند همرزم خود را کشته بود و ممکن بود در عصبانیت دست به هر اقدامی بزند، برای آقای مطهری خیلی جالب بود.»[21]
3 توجیه عمق مبارزه:
[هاشمی رفسنجانی:] «فراموش نمی کنم که در آن روزها به مدرسه مروی پیش از شروع مبارزه در مرحله جدید برای کاری رفته بودم که با آقای مطهری صحبت کنم. ایشان به من فرمودند: “این دفعه مثل گذشته نیست، مبارزه بسیار دشوار است. اینها رفته اند در جلد اصلاحات عمیق اجتماعی و شعارهایی را مطرح کرده اند که رد آن کار مشکلی است.” واقعیت هم همین بود. اگر
.......................................................................................... ص 87 ..........................................................................................
  • کسی می گفت اصلاحات ارضی نه، از آن مفهوم گیری می شد که به طرفداری از سرمایه داران و مالکین بزرگ موضع گیری کرده است. این برداشت درواقع درست نبود. معلوم بود که ما با سرمایه داران و مالکان بزرگ مخالفیم و راهمان از آنها جدا است[اما] کسی مخالف فروش سهام کارخانه های دولتی و یا غیردولتی به کارگران نبود. مخالفت با ملی شدن جنگلها از نظر ما معنی نداشت. برنامه ریزی حساب شده ای بود با شعارهایی جالب و پرجاذبه که رژیم تصور می کرد در برابر آن زبان روحانیت بسته است و اگر در مخالفت حرفی بزنند، از چشم مردم می افتند. تحلیل رژیم این بود که پایگاه اصلی روحانیت در روستا و در میان طبقات ضعیف و محروم جامعه است و با گرفتن این پایگاهها روحانیت را ساقط می کنند.»[22]

4 کمک فکری به انقلابیون:
[آیت الله محمد یزدی:] «پس از مدت کوتاهی که از اقامت ما در زندان کرمانشاه گذشت، آهسته آهسته با محیط زندان آشنا شدیم. یک هفته بعد از اقامت به ما “هواخوری” دادند و اجازه یافتیم که روزی یک بار به حیاط پایین برویم و چرخی بزنیم. در آنجا من با یکی از منافقین که کار مبارزه با دستگاه ستمشاهی را با اهداف غیرمذهبی دنبال می کرد، آشنا شدم و سر صحبت را باز کردیم. بحث کاملا حالت تند و طلبگی به خود گرفت و به هر چیز که به فرهنگ ودین و اعتقادات مربوط می شد، راه یافت. من به دلیل آن که کتاب “اصول فلسفه و روش رئالیسم” مرحوم علامه طباطبایی را با توضیحات شهید مطهری خوانده بودم، آمادگی خوبی برای بحثهای اعتقادی داشتم. گاه آنقدر گرم مناظره و مباحثه می شدیم که متوجه اتمام وقت هواخوری و تاریک شدن هوا نمی شدیم. گاه زندانبانان به ما می گفتند: “همه به سلولهایشان رفته اند، چرا شما نمی روید؟” اینجا بود که از آن زندانی منافق! خداحافظی می کردم و قرار می گذاشتیم تا باقی صحبتها را در دیدار بعد ادامه دهیم.»[23]
5 تصمیم و حرف آخر:
[موحدی ساوجی:] «در جلسات روحانیت مبارز مثلا پیرامون سخنرانی برنامه ریزی و صحبت می شد. از جمله از سال56[13] به بعد زمانی که شور انقلابی پیدا شد و شهادت آقا مصطفی پیش آمد و جلسات هفتم و چهلم گرفته شد و راهپیماییهایی در شهرهای مختلف انجام شد، در جلسه ها بحث و مذاکره صورت می گرفت و سرانجام به یک جمع بندی می رسیدند. کسی که معمولا در تصمیمات حرف آخر را می گفت، معمولا شهید مطهری یا شهید بهشتی بود... یادم است که در یکی از جلسات، اواخر سال56[13] یا اوایل سال57[13] بود که از طرف گروهها و جریانات ملی مذهبی، مانند نهضت آزادی، تلاش می شد که ائتلافی بین نهضت آزادی و جامعه روحانیت مبارز صورت گیرد. از طرف نهضت آزادی، بازرگان و دکتر سحابی پی گیری می کردند و ازاین طرف بعضی از آقایان موافق بودند، اما در اقلیت بودند. جلسه ای در منزل شهید مفتح برقرار بود که اتفاقا دکتر سحابی هم شرکت کرده بود و کار به جایی رسید که ائتلاف جامعه روحانیت و نهضت آزادی منتفی گردید.»[24]
د مطهری و حضور در دیگر عرصه های مبارزه
1 همکاری در توزیع اطلاعیه ها:
[آیت الله طاهری خرم آبادی:] «امام علاوه بر آن سخنرانی، یک اعلامیه بسیار تندی هم درخصوص همین مساله کاپیتولاسیون صادر کردند. در آن اعلامیه از جمله افسران و کادر ارتش را مورد خطاب قراردادند که چرا غیرت ندارید، چرا ساکت نشسته اید، چرا به جوش نمی آیید، دارند بر سر شما می زنند. البته این تعبیرات از بنده است. امام در این اعلامیه پرده از روی خیانت ننگین شاه در ارتش برداشت و فرمود: “آیا ملت ایران می داند که افسران ارتش به جای سوگند به قرآن مجید، سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارند، یاد کردند؟” اطلاعیه مفصل ایشان که تقریبا یک صفحه بزرگ بود، در یک شب و به طورشگفت انگیزی در تهران پخش شد که وحشت و نگرانی رژیم را دو چندان کرد. آن شب این اطلاعیه چون خطابش به ارتش هم بود، به درجه داران، افسران و تیمسارهای ارتش و وزرا رسید و همین طور در کوچه و خیابان بین مردم عادی پخش شد. عامل توزیع این اطلاعیه، نیروهای هیات موتلفه بودند که بعد از 15 خرداد به طورمخفیانه تشکیل شده بود. برخی از دوستان مانند دکتر بهشتی و استاد مطهری در هیات موتلفه بودند.»[25]
2 نقش موثر در پانزدهم خرداد:
[آیت الله طاهری خرم آبادی:] «ما هم در حال خفا بودیم و هر روز جایمان را عوض می کردیم و هر شب در منزل یکی از دوستان جمع می شدیم. اخبار و گزارشات شهرهای دیگر نیز کم کم به گوشمان می رسید. از تهران خبر رسید که آقای فلسفی را که شب عاشورا در یک سخنرانی پرشور دولت را استیضاح کرده بود، بازداشت کردند. گروهی از علما و وعاظ تهران را نیز دستگیر کردند که آقای مکارم شیرازی و مرحوم شهید مطهری نیز جزء دستگیرشدگان بودند. عده ای دیگر از آقایان تهران برای بررسی اوضاع، جلسه ای می گیرند که نیروهای پلیس می ریزند داخل این جلسه و یکجا حدود سی نفر از علمای پیرمرد را دستگیر می کنند. البته بیشتر آنها را پس از چند روزی آزاد کردند، ولی افرادی مثل آقای فلسفی. شهید مطهری، آقای مکارم و عده ای که در ایام عاشورا سخنرانی کرده بودند و دارای نقش زیادی در حرکت پانزده خرداد بودند، تا یکی دوماه در حبس نگه داشتند.»[26]
3 تحمل زندان و شکنجه:
[موحدی ساوجی:] «زندان موقت شهربانی درواقع زندانی بود که جمع بیشتری در آنجا زندانی بودند؛ هم از علمای تهران و هم از علما و شخصیتهای شهرستانهای مختلف. آنجا محلی بود که بازداشتیهای آن شامل کسانی می شد که بازجویی را پس داده یا می خواستند با قرار آزاد شوند یااینکه پرونده شان به دادگاه ارجاع شود. ما که به زندان موقت شهربانی رفتیم، دیدیم که چهل نفر آنجا زندانی هستند که با ما نه نفر، چهل ونه نفر شدیم. در زندان موقت شهربانی شخصیتهای زیادی زندانی بودند. تاآنجایی که به یاد دارم، شهید بزرگوار آیت الله مطهری(رض)، شهید بزرگوار اندیشمند محترم آقای هاشمی نژاد و دو آقازاده مرحوم حاج شیخ عباس قمی محدث بزرگوار و معروف، آقای اعتمادزاده یکی از وعاظ
.......................................................................................... ص 88 ..........................................................................................
  • تهران و خطیب محترم و دانشمند آقای فلسفی و از زنجان امام جمعه زنجان و مرحوم طباطبایی قمی واعظ که او هم از سادات و داماد مرحوم حاج شیخ عباس قمی بود و ایشان از منبریهای معروف بود.»[27]

4 کنارزدن خط انحراف:
[شهید محلاتی:] «ما اختلافاتی داشتیم البته در بین خود روحانیون من همه مسائل را نمی توانم بگویم ولیکن بینشهای مختلف وجود داشت. بعضی بینش شان مثل شهید مطهری بود. ایشان معتقد بودند که ما باید از حالا همه آنهایی را که یک نوع انحراف فکری دارند کنار بگذاریم. حتی در مورد جریانات منافقین و موضع گیریهایی که اینها در زندان علیه روحانیون داشتند اعلامیه ای تنظیم و قرار شد ما موضع خودمان را در مقابل اینها مشخص کنیم و اینها را محکوم کنیم. متاسفانه بسیاری این فکر را نپسندیدند و آن اعلامیه ای هم که تنظیم شده بود، منتشر نشد. یا در ارتباط با جبهه ملی و نهضت آزادی اختلاف نظر بود. طرز فکر ما با طرز تفکر آنها نمی خواند. مرحوم مطهری، بخصوص یک مقدار موضع گیری داشت در مقابل اینها و بیشتر با جبهه ملی. ولی بعضی دوستان دیگر معتقد بودند که باید با اینها همکاری داشت.»[28]
5 جذب جوانان به سوی امام:
[آیت الله محمد یزدی:] «در زمان حاکمیت طاغوت و موج اشاعه فحشا و تباهی در ایران، تعدادی از متدینین متمول که عده قابل توجهی از آنها در شمال شهر تهران سکونت داشتند، به نظرشان رسید که خوب است محل مناسبی را برای تبلیغات اسلامی در نظر بگیرند و به فعالیت در این رابطه بپردازند. تنی چند از دوستان متمول مرحوم آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در میان آن جمع بودند. این افراد در جلسات سیار مرحوم مطهری شرکت می کردند و تحت برنامه ایشان بودند. قصد آنها این بود که محل مزبور ترجیحا مسجد نباشد تا خانمها و آقایان بتوانند در تمام ایام و همه حالات در آنجا شرکت کنند. از سوی دیگر محلی باشد که به اصطلاح دارای تالار سخنرانی و مجهز به امکانات صوتی و وسائل پیشرفته آن روز باشد تا قابلیت جذب افرادی را که به این جنبه ها اهمیت می دهند، داشته باشد. جای مزبور با همت افراد یادشده تاسیس و به نام “حسینیه ارشاد” نام گذاری شد. مرحوم شهید مطهری در شمار کسانی بودند که در این حسینیه به طرح مباحثی در موضوعات مختلف پرداختند. شیوه ارائه مطالب آن مرحوم بسیار شفاف و مجاب کننده بود و در روشن کردن اذهان جوانان نسبت به مسائل انقلاب نیز نقش تعیین کننده داشت. طولی نکشید که جلسات حسینیه بسیار پرجمعیت گردید. برای این که جلسات آنجا از تنوع سخنران برخوردار گردد، تصمیم بر این شد که از افرادی همچون دکتر شریعتی برای ایراد سخن دعوت نمایند.»[29]
6 تلاش برای جذب قشر جوانان:
[علی اکبر محتشمی:] «حضرت امام با عنایت خاصی، موضوع ارتباط خود و حوزه ها را با محیطهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی و نسل جوان در دستور کار قرار دادند و با ارسال نامه و پیام برای نشستها، کنفرانسها و اجتماعات آنان در اروپا، امریکا و هندوستان و تکثیر و ارسال آن به داخل کشور و توزیع در دانشگاههای داخل، عملا حوزه و روحانیت را با نسل جوان و طبقه روشنفکر متعهد پیوند زدند و آنان را درگیر مسایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این نسل نو و پرقدرت نمودند. دانشگاهیان نیز وقتی جذبه و کشش خدایی حضرت امام را از قلب حوزه های علوم اسلامی با تمام وجود و عواطف خود احساس کردند، به این کانون نور و آسمانی متمایل شده و روی آوردند. در این میان نقش شاگردان ارزشمند و پرورش یافتگان مکتب امام، همچون آیات بزرگوار: مطهری، مفتح، بهشتی، موسی صدر، سعیدی، هاشمی نژاد، دکتر باهنر و... دیگر بزرگان در میان دانشگاهها و مجامع و محافل روشنفکری و نسل جوان، بر کسی پوشیده نیست. آنان در کنار حرکت فراگیر امام، پاسخگوی سوالات و نیازهای فکری، سیاسی و اعتقادی این قشر بودند.»[30]
7 تاثیر شاگردان مطهری بر مبارزه:
[آیت الله محمد یزدی:] «مدتی بعد از آن، به زندان بوشهر منتقل شدم. رئیس زندان، از شاگردان شهید آیت الله مطهری(قدس سره) بود، بنابراین با ما با احترام برخورد می کرد و اتاق بهتری را در آنجا برای ما در نظر گرفت.»
8 دولت بی عرضه ها:
[شهید محلاتی:] «راجع به دولت موقت یادم است یک تعبیری مرحوم شهید مطهری می کرد، می گفت: هر دولتی یک اسمی دارد، یک دولت اسم خودش را دولت آشتی ملی گذاشته بود. حالا من عین جمله ایشان را یادم نیست ولی مضمون آن این بود که ایشان می گفت اگر یک اسم بخواهند برای این دولت موقت بگذارند باید بگذارند دولت بی عرضه ها. یک همچنین تعبیری می کرد ایشان. همیشه اعتراض داشت به دولت موقت. البته شدت و ضعف داشت. بعضی این طور بودند. در قبل از انقلاب هم ایشان روی اینها خیلی حساسیت و موضع گیری داشت، روی منافقین خیلی موضع گیری داشت. مرحوم شهید مطهری که اصل جامعه روحانیت هم ایشان بود و مرحوم شهید بهشتی و روی اینها خیلی حساب می شد. در جامعه خیلی حساسیت روی اینها داشتند و در مورد هر فردی که یک نوع انحراف فکری از اسلام اصیل داشت، ایشان حساسیت داشت. روی گروه فرقان حساسیت داشت. یادم هست جلسه ای داشتیم که ایشان جزوه اینها را آورده بود و می گفت: اینها آخر ما را می کشند و نابود می کنند، خطر اینها هستند. در مورد منافقین هم می گفت: خطر اینها هستند، ما از دشمن خارجی نباید زیاد بترسیم. در این مسائل جامعه روحانیت هماهنگی داشت. درعین حالی که خیلی هماهنگ نبود با دولت موقت.»[31]
نتیجه
به نظر می رسد با طرح خاطرات و دیدگاههای برخی از همرزمان شهید، دیگر شبهه ای در مبارزبودن مطهری باقی نمانده باشد. ولی شاید تحلیلی که آقای رفسنجانی از مطهری ارائه می کند، دلیل متقن دیگری بر مبارزبودن معلم شهید باشد. او می گوید: «شاید بی جهت هم نبود که ایشان [مطهری] اولین شهید از میان ما بود. باتوجه به این که همه می دانند ایشان فرد هیجانی پرخاشگر غوغاآفرین نبود، بلکه آرام و متین و شمرده حرکت می کرد، طبعا دیرتر نیز باید مورد توجه دشمن قرار بگیرد، اما این که اول سراغ ایشان رفتند، نشانه شناخت دقیق دشمنان از ایشان و همین طور عمق کارشان بود. بنابراین، دشمنان وقتی تصمیم گرفتند حرکت انقلاب را بی محتوا کنند، اولین کسی را که می بایستی می زدند، ایشان بود. مطهری به مثابه اولین خاکریز و اولین دیوار اسلام در نظر دشمنان جلوه گر شده بود و طبعا همه تلاششان متوجه شکستن این سد عظیم بود... با شهادت آقای مطهری، نفاق و شرک و کفر و الحاد و به طورکلی استکبار از این جنایت خشنود شد، اما برای ما این اثر را داشت که ملت و جامعه ما را بیدار کرد. اهداف مطهری را خون و کتابها و گفته هایش به انجام می رسانند. بنابراین شهید مطهری استوانه انقلاب و شاگرد بسیار فهمیده ای برای امام و آیینه بسیار خوبی برای انتقال افکار امام و واسطه خوبی برای انتقال اسلام به مردم بود، و امروز هم خون و آثارش ترکیب بسیار مقدسی برای تداوم انقلاب است.»[32]
پی نوشت ها
_______________________________
[1] حمیدرضا سیدناصری و امیررضا ستوده، پاره ای از خورشید: گفته ها و ناگفته هایی از زندگی استاد شهید مرتضی مطهری، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1377، ص436430
[2] همان، ص506456
[3] همان.
[4] همان، ص9667. نجف لک زایی، اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، قم، بوستان کتاب، ص246243
[5] همان، ص10997
[6] همان، ص174161
[7] همان، ص530510. علی دوانی، خاطرات من از استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، 1372، ص9998
[8] محمدرضا احمدی، خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی، ج1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377، ص305
[9] علی اکبر محتشمی، خاطرات سیدعلی اکبر محتشمی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، ص121
[10] محسن هاشمی ، هاشمی رفسنجانی: دوران مبارزه، تهران، نشر ذره، 1376، ص361
[11] محمدرضا احمدی، همان، ص113
[12] حمید روحانی، خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، ص92
[13] علی اکبر محتشمی، همان، ص351
[14] علی پناهی، خاطرات مرحوم حجت الاسلام موحدی ساوجی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص115
[15] محمد یزدی، خاطرات آیت الله محمد یزدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص207
[16] علی پناهی، همان، ص210
[17] محسن هاشمی ، همان، ص113
[18] علی اکبر محتشمی، همان، ص495
[19] حمیدرضا سیدناصری و امیررضا ستوده، همان، ص253
[20] همان، ص193
[21] محسن هاشمی ، همان، 1378، ص313
[22] همان، ص131
[23] محمد یزدی، همان، ص248
[24] علی پناهی، همان، ص202
[25] محمدرضا احمدی، همان، ص318
[26] همان، ص232
[27] علی پناهی، همان، ص78
[28] حمید روحانی، همان، ص100
[29] محمد یزدی، همان، ص224
[30] علی اکبر محتشمی، همان، ص141
[31] حمید روحانی، همان، ص137
[32] حمیدرضا سیدناصری و امیررضا ستوده، همان، ص529
.......................................................................................... ص 89 ..........................................................................................
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است