ورود به عنوان میهمان جستجو | عناوین فعال | ورود | ثبت نام

انجمن علمی فرهنگی پایگاه استاد شهید مرتضی مطهری » » مناظرات و مباحثات آزاد » عدالت در اسلام
عدالت در اسلام
میهمان
#1 ارسال شده : 1388 آذر یکشنبه, 29 16:44:20(UTC)

رتبه: مهمان

تاریخ عضویت: 1388/05/29(UTC)
ارسالها: 65
امتیازات: 9,700-

تشکرها: 0 بار
3 تشکر دریافتی در 3 ارسال
با سلام
من می دونم که اسلام دین کامل هست اما بعضی احکام برایم سوال برانگیزه مثلا
چرا اسلام ارث زن رو نصف مرد قرار داده در حالی که می فرماید ارزش انسانها به تقواشونه نه جنسیت؟
مدیر
#2 ارسال شده : 1388 آذر یکشنبه, 29 20:05:29(UTC)

رتبه: عضو فعال

تاریخ عضویت: 1388/05/29(UTC)
ارسالها: 42
امتیازات: 2,008-
Man
مکان: قم

تشکرها: 0 بار
2 تشکر دریافتی در 2 ارسال
وظايفى كه بر عهدۀ مردان گذارده شده، موجب مى‏شود در عمل، نيمى از در آمد آنان صرف زنان گردد. مرد بايد هزينۀ زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد و هزينۀ زندگى خود و فرزندان نيز بر عهدۀ اوست. حتى اگر شأن زن و موقعيت او اقتضا كند تا خدمتكارى را استخدام نمايد و خودش هم توان مالى پرداخت مزد او را داشته باشد، باز هم پرداخت حقوق و مزد خدمتكار برعهدۀ مرد است.
با اين توضيحات، مشخص مى‏شود كه زياد بودن ارث زن، لازمۀ توازن و تعادل ميان ثروت زن و مرد است و در اين ميان اگر اعتراضى هست بايد از سوى مردان باشد نه زنان.[1]
در مقابل وظايفى كه مرد برعهده دارد، زن از پرداخت هرگونه هزينه‏اى معاف است و حتى نسبت به تأمين مخارج خود از قبيل پوشاك و خوراك و… هيچ‏گونه مسئوليتى ندارد، لذا در عمل، اين زن است كه سهم بيشترى از اموال را در اختيار مى‏گيرد. در تفسير نمونه، مثالى بيان شده كه براى روشن شدن موضوع مفيد است و آن اين كه اگر فرض كنيم مجموع ثروت‏هاى موجود در دنيا 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث، تدريجاً در ميان زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم گردد، از اين مبلغ 20 ميليارد تومان سهم مردان و 10 ميليارد تومان سهم زنان است. زنان مطابق معمول ازدواج مى‏كنند و هزينۀ زندگى آنان بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل، زنان مى‏توانند ده ميليارد تومان خود را پس انداز كنند و در بيست ميليارد سهم مردان عملاً شريك خواهند شد؛ زيرا سهم مرد، خرج زن و فرزندان مى‏شود، پس در واقع، نيمى از سهم مردان كه ده ميليارد تومان مى‏شود، مصرف زنان خواهد شد. با اضافه كردن اين مبلغ به ده ميلياردى كه زنان پس انداز كرده بودند، در مجموع صاحب اختيار بیست ميليارد خواهند بود.[2]
آقاي مطهري با استدلال از تاريخ صدر اسلام وگفته هاي معصوم علت اين مسئله كه چرا سهم ارث زن نصف سهم ارث مرد مي باشد مي پردازد وبه اين نتيجه مي رسد :
1-مردان به سربازي مي روند ومسئول دفاع ونبرد ومبارزه با مها جمين هستند اما زن ازاين مسئوليت معاف مي باشند.
2-مرد مسئول نفقه زن مي باشد ومرد عهده دار خرج وخارج زندگي است.
3-مرد مسئول پرداخت مهريه زن مي باشد در حالي كه زن مسئوليت مشابه اين را ندارد.
حال با توجه به مسوليت هاي مذكور آيا منطقي نيست كه مرد اختيارات مالي بيشتري داشته باشد.
به تعبير من آيا اين انصاف است كه مرد آن همه مسئوليت مالي و... داشته باشد اما با زني كه از اين مسئوليت ها معاف هست در ارث برابر باشد.
آقاي مطهري به اشكال غربي ها مي پردازد و مي گويد آنها جاي علت ومعلول را اشتباه گرفتند يعني آنها فكر مي كنند به زنان ارث كامل بدهيم وآنها را ازمهريه و.... محروم كنيم اما در اسلام برعكس است چون به آنها مهريه ونفقه وساير امتيازات داده مي شود پس سهمشان از ارث نصف مي باشد. [3]
زن در هنگام تقسيم ارث، نصف بهره مرد را به دست آورده است ولي از طرفي از سوي خداوند ميان زن و مرد احكامي مقرر شده است كه اين كاستي براي زن جبران مي‏شود و چه بسا سهميه او بيشتر از مرد مي‏گردد. زيرا با طرح چند وظيفه بر مرد، او موظّف به پرداخت مخارجي است كه زن عهده دار آن نيست. برخي از آن‏ها بدين قرار است:
1 ـ پرداخت مخارج خانواده
(همسر، فرزندان و پدر و مادر).
زن در اين مرحله وظيفه‏اي ندارد و مرد عهده دار تأمين مخارج است و در صورت نياز، مرد است كه بايد نياز آنان را برآورد.
2 ـ پرداخت ديه.
هرگاه فرزندان (دختر يا پسر) به سبب انجام كاري به پرداخت ديه محكوم شوند، در حقيقت مرد است كه بايد اين ديه را بپردازد نه زن. هرگاه فاميل هم ناچار به پرداخت ديه شوند، مردان فاميل عهده دار پرداخت آن جريمه‏اند نه زنان.
3 ـ پرداخت مهريه.
در هنگام خواستگاري و ازدواج، مرد است كه به زن مهريه مي‏دهد نه به عكس.
4 ـ مخارج كارِ خانه و شيردادن به بچه‏ها.
مرد وظيفه دارد كه در صورت تقاضاي زن، نسبت به انجام كار خانه و شيردادن به اطفال، به وي مزد دهد و حال آن كه در انجام كارهاي مرد، لازم نيست زن چيزي به مرد بپردازد.
با توجه به احكام نامبرده، آنچه مرد در ارث به دست آورده در حقيقت بيشتر به مصرف زن مي‏رسد و گاه بهره واقعي او از نصفِ ارث هم كمتر مي‏شود. بنابراين بايد سهميه زن و مرد در اين موضوع را به حقوق و در آمد تعبير كنيم. زن حقوق كمتري از مرد دارد ولي در واقع در آمد وي مساوي با او يا بيشتر از وي است.
افزون بر همه اينها، زن ناچارنيست حاصل دسترنج خود در بيرون خانه را به مصرف خانه برساند. آنچه او كسب مي‏كند ـ در خانه باشد يا بيرون ـ به خود او تعلق دارد؛ در حالي كه مرد حاصل كار خود را ـ به دليل حقوقي كه بر عهده اوست.ـ به خانه مي‏آورد و به مصرف خانواده‏اش مي‏رساند.
1.محمد حسين، فضل الله، نقش و جايگاه زن در حقوق اسلامى، ترجمه، عبدالهادى، فقهى زاده، نشر دادگستر، ص 23.
2.مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، ج 3، ص 288، دار الكتب الاسلامية.
3.مجموعه آثار شهید مطهری ج 19 ص 234
انجمن شهید مطهری
azadi
#3 ارسال شده : 1388 دی ﺳﻪشنبه, 08 14:07:14(UTC)

رتبه: عضو فعال

تاریخ عضویت: 1388/08/24(UTC)
ارسالها: 500
امتیازات: 866

تشکرها: 4 بار
12 تشکر دریافتی در 9 ارسال
با سلام
[color=green]مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط با ديگر اجزاى اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود، بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست، بلكه در مواردى كاملًا
يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد.
3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مى‏باشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است، بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد. توضيح اينكه:
الف. اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد، بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد.
ه. اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهريه كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد.
2. نفقه نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا:
اولًا. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايى‏اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گرانسنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند»
براى آگاهى بيشتر ر. ك:
الف. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام
ب. جوادى آملى، عبدالله، زن در آيينه جمال و جلال
پ. كمالى، سيدعلى، قرآن و مقام زن
ت. مهرپور، حسين، بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران
ث. صبحى محمصانى، قوانين فقه اسلامى، ج 1 ترجمه: جمال‏الدين جمالى محلاتى
ج. الهامى، داود، روشنفكر و روشنفكرنما
ح. ربانى خلخالى، زن از ديدگاه اسلام
خ. محمدرضا زيبايى‏نژاد- محمد تقى سبحانى، درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام.
کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
میهمان
انجمن علمی فرهنگی پایگاه استاد شهید مرتضی مطهری » » مناظرات و مباحثات آزاد » عدالت در اسلام
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

Silver Theme Created by CRCIS (پایگاه شهید مرتضی مطهری)
با استفاده از YAF | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0/090 ثانیه ایجاد شد.